Het orkest

Het Klassiek Collectief is opgericht door en voor muzikanten. Deelnemende musici spelen op professioneel niveau en werken belangeloos mee aan onze projecten. De omvang van het collectief op het podium varieert van 5 tot 96 musici. Iedereen die aansluit op ons ambitieniveau is van harte welkom. Om iedereen met voldoende speelniveau te kunnen laten meedoen, loten we onder de aanmeldingen.

Doelstelling

Het Klassiek Collectief is opgericht voor en door muzikanten met als doelstelling vergevorderde amateurmuzikanten en (semi-)professionele musici te verenigen in een orkest. In dit orkest werkt iedereen belangeloos mee aan het geven van openbare concerten waarbij klassieke muziek ten gehore wordt gebracht.

In de tweede plaats is het ons streven om onze concerten op een bijzondere wijze toegankelijk te maken voor een minder ingewijd publiek. Dit doel wordt gerealiseerd door middel van een onderscheidende programmering. Geregeld gaan wij de samenwerking aan met andere kunstvormen en verrijken wij onze concerten met een inleiding op de gespeelde werken.

Samenstelling van het orkest

Het Klassiek Collectief is samengesteld uit twee groepen muzikanten: vergevorderde amateurmuzikanten en (semi-)professionele musici. Om iedereen met voldoende speelniveau te kunnen laten meedoen, loten we onder de aanmeldingen. Deze samenstelling is tot stand gekomen naar aanleiding van twee ontwikkelingen die het Nederlandse cultuurleven kenmerken.

Vergevorderde amateurmuzikanten

In de eerste plaats is het speelniveau onder amateurmuzikanten in Nederland erg hoog. Mede door de vele jeugd- en studentenorkesten die ons land rijk is kunnen kinderen, studenten en jong volwassenen zich als musicus goed ontwikkelen. Jeugd- en studentenorkesten, zoals het JeugdOrkest Nederland en het Nederlands Studenten Orkest, hebben een hoog muzikaal niveau en dragen in grote mate bij aan de muzikale ontwikkeling van jonge amateurmusici. 

Na de periode als student is het voor deze groep gevorderde amateurmuzikanten echter moeilijk om een nieuw orkest te vinden dat aansluit bij de verwachte eisen. Bij de ‘reguliere’ amateurorkesten, waar wekelijks wordt gerepeteerd en het niveau relatief laag ligt, vinden deze gevorderde amateurmuzikanten te weinig uitdaging. De logische vervolgstap van een orkest op hoog niveau na de studententijd ontbreekt. 

(Semi-) Professionele muzikanten

De tweede ontwikkeling betreft het afnemende aantal banen als professioneel klassiek musicus in Nederland, terwijl het aantal professionele musici niet afneemt. Professionele orkesten hebben de afgelopen jaren veel bezuinigd en muziekscholen zijn gesloten. Veel professionele musici krijgen daarom (te) weinig ruimte om te musiceren en gaan op zoek naar andere activiteiten om geld mee te verdienen. Deze groep (semi-)professionele muzikanten bestaat uit iedereen die een conservatoriumopleiding volgt of heeft afgerond, regelmatig betaald krijgt voor het musiceren en/of les geeft op zijn of haar instrument. Kenmerkend voor deze groep is dat musiceren voor hen slechts gedeeltelijk een inkomstenbron is of dat het enkel hobbymatig is. Er blijkt echter bij deze groep een grote behoefte te bestaan om in een ensemble van hoog niveau te spelen, waarin zij worden geprikkeld en uitgedaagd op muzikaal vlak.

Het Klassiek Collectief trekt deze twee groepen muzikanten aan door middel van weinig maar efficiënte repetities, en een hoog muzikaal niveau.